Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” jako jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe jest uprawniony do wystawiania opinii o innowacyjności. Oferuje usługę sporządzania i wydawania dokumentu będącego niezależną opinią na temat danej technologii, wdrożonej lub planowanej do wdrożenia.

Opinia o innowacyjności to opinia eksperta na temat technologii, którą firma chce wdrożyć w ramach zaplanowanej inwestycji. Posiadanie takiej opinii może być, choć nie musi, niezbędne dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jednakże nawet w sytuacji, gdy dokument taki nie jest wymagany, jego załączenie może zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji.

 

 

 

 

Warunki uzyskania opinii o innowacyjności:

  • Opinia o innowacyjności jest wydawana na podstawie wypełnionego zlecenia (wzór do pobrania poniżej), wypełnionego przez zleceniodawcę, oraz dostarczonej przez niego dodatkowej dokumentacji, ustalanej indywidualnie w przypadku każdego zlecenia.
  • Opinia jest wydawana w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów (patrz powyżej).
  • Opinie są wydawane na formularzu o wzorze zamieszczonym poniżej. Jeśli Zleceniodawca potrzebuje opinii wydanej na formularzu stosownym do danego konkursu, jest zobowiązany dostarczyć go wraz z resztą koniecznej dokumentacji.
  • Koszt uzyskania opinii jest w uzależniony od stopnia skomplikowania tematyki, której opinia dotyczy. Podstawowa cena to 3 500 PLN za wystawienie jednej opinii.