A.SPIRE – stowarzyszenie dla Processes4Planet

Od 2024 roku Łukasiewicz-ICSO „Blachownia” jest członkiem naukowym A.SPIRE. To europejskie stowarzyszenie zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie współprogramowanego partnerstwa Processes4Planet. Reprezentuje innowacyjne gałęzie przemysłu przetwórczego, 20% całego europejskiego sektora produkcyjnego pod względem zatrudnienia i obrotów oraz ponad 170 interesariuszy procesów przemysłowych i badawczych z ponad 20 krajów rozsianych po całej Europie. A.SPIRE skupia sektory cementu, ceramiki, chemii, inżynierii, minerałów i rud, metali nieżelaznych, celulozy i papieru, rafinacji, stali i gospodarki wodnej, przy czym kilka z nich to wiodące na świecie sektory działające w Europie. Misją A.SPIRE jest zapewnienie rozwoju technologii wspomagających i najlepszych praktyk na wszystkich etapach istniejących produkcji na dużą skalę w łańcuchu wartości, które przyczynią się do powstania zasobooszczędnego przemysłu przetwórczego.

Oficjalna strona A.SPIRE

pobierz plik pdf: Grupy Badawcze w A.SPIRE - rozmiar pliku: 2.5 MB otwiera się w nowym oknie
pdf - 2.5 MB

Zapoznaj się z naszą broszurą (plik PDF otwiera się w nowym oknie, plik w j. angielskim)

Bio-Based Industries Consortium

Od 2022 roku Łukasiewicz-ICSO „Blachownia” jest członkiem stowarzyszonym Bio-Based Industries Consortium (BIC). Jesteśmy aktywnym partnerem badawczym międzynarodowych konsorcjów w ramach licznych wniosków grantowych dla CBE JU. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Europy opartej na biotechnologii o obiegu zamkniętym (CBE JU) to partnerstwo o wartości 2 miliardów euro pomiędzy Unią Europejską a Bio-Based Industries Consortium (BIC), które finansuje projekty wspierające konkurencyjne bio-gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. CBE JU działa w oparciu o zasady unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2031. Partnerstwo opiera się na sukcesie swojego poprzednika, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), podejmując jednocześnie bieżące wyzwania stojące przed branżą.

Oficjalna strona Bio-Based Industries Consortium

EIT Raw Materials

Od 2022 roku Łukasiewicz-ICSO „Blachownia” jest Członkiem Podmiotu Stowarzyszonego EIT Raw Materials. EIT Raw Materials to kluczowy podmiot europejski utworzony w 2015 r. w celu wspierania przejścia Europy na zrównoważoną gospodarkę. Nadrzędnym zadaniem EIT Raw Materials jest wspieranie zabezpieczania dostaw surowców krytycznych dla przemysłu europejskiego poprzez stymulowanie innowacji w całym łańcuchu wartości surowców. EIT Raw Materials opiera się na największej na świecie sieci partnerów w zakresie surowców i zaawansowanych materiałów.

Oficjalna strona EIT RawMaterials