2023

Nagroda w konkursie Pracodawca Jutra 2023 w sektorze chemii

Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” otrzymał nagrodę branżową w konkursie Pracodawca Jutra 2023 w sektorze chemia za inicjatywę edukacyjną „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”.

Nagroda w konkursie OPOLSKA MARKA 2023

Międzynarodowa Wystawa Innowacji i Technologii INNO-WINGS Lublin 2023

Złoty Medal za rozwiązanie opracowane w Łukasiewicz - ICSO "Blachownia", wspólnie z firmą Cosmedchem Tomasz Wasilewski pt. Innovative cosmetics containing bioactive compounds isolated from the grapepomace (Tomasz Wasilewski, Zofia Hordyjewicz-Baran, Magdalena Zarębska, Natalia Stanek-Wandzel, Ewa Zajszły-Turko, Magdalena Tomaka, Alicja Krzyszowska, Kornelia Koenig)

2022

Międzynarodowa Wystawa Innowacji i Technologii INNO-WINGS Lublin 2022

Nagrod EXCELLENT za rozwiązanie opracowane w Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" w konsorcjum z firmą InventionBio S.A. pt. New Generation of Commercial Detergents for Washing Fruits and Vegetables (Zofia Hordyjewicz-Baran, Tomasz Wasilewski, Magdalena Zarębska, Ewa Zajszły-Turko, Natalia Stanek, Kornelia Koenig, Bożena Żmijewska),


Złoty Medal za rozwiązanie opracowane w Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" wspólnie z firmą Cosmedchem Tomasz Wasilewski pt. A new concept for a touchless cosmetic dosing system together with an innovative, tailored formulation of a safe product (Tomasz Wasilewski, Zofia Hordyjewicz-Baran, Ewa Zajszły-Turko, Magdalena Zarębska, Natalia Stanek, Norbert Greif)

2021

Międzynarodowa Wystawa Innowacji i Technologii INNO-WINGS Lublin 2021

Grand Prix za innowację "Detergents with Talc Particles for Washing Fruits and Vegetables" dla Tomasza Wasilewskiego, Zofii Horodyjewicz-Baran, Magdaleny Zarębskiej, Ewy Zajszły-Turko, Jolanty Zimoch, Anny Kanios, Mano De Barros Sanches w konsorcjum: CosMedChem, Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" i Elementis Minerals B.V.

Złoty Medal w obszarze tematycznym Żywność Wysokiej Jakości za innowację "New Generation of Industrial Detergents for Washing Fruits and Vegetables" dla Zofii Horodyjewicz-Baran, Tomasza Wasilewski i Wiesława Hreczucha w konsorcjum: Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" oraz MEXEO.

2019

III Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

II miejsce w Sesji Posterowej dla posteru "Wpływ składu fazy aktywnej katalizatora heterogenicznego na selektywność oraz konwersję w procesie hydrogenolizy gliceryny do glikolu propylenowego" Przemysława Boberskiego

Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za wybitne osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe w zakresie technologii organicznej dla Dyrektora Ł-ICSO, dr Andrzeja Kruegera

2018

XI Edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" dla innowacyjnych żywic fenolowo-formaldehydowych do laminatów

2017

Podziękowania od groma pedagogicznego i dzieci z Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku

Opolska Nagroda Jakości 2017

Tytuł Laureata konkursu Opolska Nagroda Jakości 2017

Opolska Marka 2016

Nagroda w kategorii "Usługa", sektor średnie i duże przedsiębiorstwo, za usługę badawczą MULTI-CHEM - wykrywanie substancji niebezpiecznych SVHC w wyrobach

Statuetka

Laur Umiejętności i Kompetencji

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy dla Dyrektora ICSO, dr Andrzeja Kruegera

Odznaka

List gratulacyjny Wojewody i Wicewojewody Opolskiego

2016

XIX edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości konsorcjum jednostka naukowa-przedsiębiorca wraz z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. za projekt "Estry specjalistyczne na bazie alkoholi OXO"

Wystawa International Warsaw Invention Show IWIS 2016

Złoty Medal z wyróżnieniem za "Emulsje parafinowe do różnych zastosowań"

Srebrny Medal za "Innowacyjną usługę badawczą MULTI-CHEM - wykrywanie substancji SVHC w wyrobach"

Nagroda Specjalna Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dla "Emulsji parafinowych do różnych zastosowań"

Nagroda za najlepszy wynalazek przyznana przez IFIA (International Federation of Inventors' Associations) dla "Procesu otrzymywania tereftalanu dioktylu"

2015

Podziękowania

Podziękowania od Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu za przedstawienie uczniom zakresu prac i usług oferowanych przez ICSO.

XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa - przedsiębiorca wraz z LERG S.A. za projekt "Żywice fenolowo-formaldehydowe do laminatów".

XI Konferencja "Nafta/Chemia - Czas Innowacji" 2015

Tytuł "Reakcje/Innowacje 2015" za będący efektem współpracy obu podmiotów nowatorski nieftalanowy plastyfikator tworzyw sztucznych i instalację do jego produkcji, otrzymany wraz z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A.

Podziękowania

Podziękowania od Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja za dotychczasową pomoc i współpracę

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2015

Grand Prix za opracowanie i wdrożenie wraz z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. technologii Oxoviflex

Statuetka Grand Prix

Dyplom Członkostwa

Dyplom Członkostwa w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Konkurs Opolska Marka 2014

Nagroda w kategorii "Innowacje" za technologię wytwarzania bioglikolu propylenowego z gliceryny odpadowej

2014

XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

 

Nagroda główna w kategorii konsorcjum: przedsiębiorca i jednostka naukowa wraz z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. za projekt "Plastyfikator tworzyw sztucznych"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja i Targi NAFTA I GAZ 2014 oraz EXPOCHEM 2014

 

 Wyróżnienie za "Sposoby zagospodarowania odpadowej gliceryny"

 

 

 

 

 

Konkurs „Teraz Polska" 

 

Laureat (we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytutem Badawczym) w kategorii "Innowacje" za "Środek przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej i przemysłowej".

 

 

2013

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja NAFTA I GAZ 2013
Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych (wspólnie z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy i P.P.H. Chemkonfekt ) - Wyróżnienie

 

Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2013
Bioutwardzacz do żywic epoksydowych - Srebrny medal

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej - Dyplom
Środek do utwardzania żywic epoksydowych - Dyplom
Sposób wytwarzania epichlorohydryny - Dyplom

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" Edycja Ogólnopolska 2012
Kategoria: Innowacyjna Organizacja, podkategoria: "Organizacja - Inne podmioty" - Wyróżnienie

2012

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Z okazji 60-lecia ICSO "Blachownia" - okolicznościowy Medal XX-lecia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

 

Marszałek Województwa Opolskiego
Za Zasługi dla Województwa Opolskiego - Odznaka honorowa

 

Międzynarodowa Wystawa „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty - IENA", Norymberga 2012
Proces produkcji epichlorohydryny - Grand Prix Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców
Proces produkcji epichlorohydryny - Złoty medal
Nowoczesny utwardzacz do żywic epoksydowych - Złoty medal

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012
Nowoczesny utwardzacz do żywic epoksydowych - Srebrny medal

 

III Edycja konkursu Opolskie Euro
Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu", projekt nominowany do Plebiscytu o nagrodę mieszkańców Opolszczyzny w ramach konkursu Opolskie euro - III edycja - Dyplom

 

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Za wybitne osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe w dziedzinie ciężkiej syntezy organicznej dla prof. dr hab. inż. Jerzego Wasilewskiego - Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

 

Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Za szczególny wkład w rozwój innowacji w Polsce - Dyplom Uznania
Nowa generacja technologii epichlorohydryny z biogliceryny" w kategorii "Technologia Przyszłości w Fazie Przedwdrożeniowej" - Nagroda

 

40 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "Geneva Inventions"
Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej - Złoty medal

 

Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2012
Nowa technologia wytwarzania epichlorohydryny z biogliceryny - Złoty medal

2011

Podziękowania od Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"
Tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2011"

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji, Warszawa 2011
Zasadowe ciecze jonowe i sposób ich otrzymywania - Srebrny medal
Technologia produkcji bioglikolu propylenowego na drodze procesu uwodornienia gliceryny powstającej ubocznie przy produkcji biodiesla z surowców tłuszczowych - Złoty medal

 

Zarząd Województwa Opolskiego
Podziękowania dla Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" za sprawną realizację inwestycji współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których jakość przekłada się na wizerunek województwa opolskiego oraz przyczyniła się do wspólnego sukcesu regionu i wygranej w konkursie o Krajową Rezerwę Wykonania.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Technologia wytwarzania bioglikolu z gliceryny odpadowej - Dyplom
Sposób otrzymywania bisfenolu A - Dyplom

 

IV Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011
Technologia produkcji bioglikolu z gliceryny w kategorii "Technologie chemiczne" - Grand Prix
Sposób otrzymywania koksu o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych - Złoty medal

2010

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Seulu, 2010
Proces produkcji bisfenolu A - Złoty medal

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II - Tytuł "Krajowy Lider innowacji i Rozwoju – 2010”

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2010
Technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego z opadowej gliceryny - Srebrny medal

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji 2010
Sposób otrzymywania koksu o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych - Złoty medal

 

Konkurs "Dobre Praktyki EFS" (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
Platforma Innowacji Regionu Opolszczyzny II - Tytuł "Najlepsza Inwestycja w Człowieka"

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II - Tytuł "Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2010"

 

Belgijskie i Międzynarodowe Targi Innowacji Technologicznych "Brussels Eureka!"
Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk -Złoty medal


Krajowa Izba Gospodarcza INNOVATICA
Liczne wdrożenia technologii do praktyki przemysłowej zarówno w kraju jak i za granicą - Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej INNOVATICA

 

Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego z gliceryny odpadowej w kategorii "Technologia Przyszłości w Fazie Przedwdrożeniowej" - Wyróżnienie
Zdobycie wyróżnienia w ramach konkursu PPP - List gratulacyjny Rady Głównej Jednostek Naukowo-Badawczych

 

III Forum Zarządzania Własnością Intelektualną
"Gold Award of Excellance In IP Management"

 

III Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2010
Nowa technologia wytarzania tlenu VPSA wdrożona w Polsce i Hiszpanii w kategorii "Nowe Technologie" – Grand Prix

 

Konkurs "Fundusze i Nauka"
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II w kategorii "Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych" - Wyróżnienie

2009

I Konkurs o Statuetkę Prezesa SITPChem LIDER RESTRUKTURYZACJI

Kategoria "Jednostka badawczo-rozwojowa - Dyplom "Lider restrukturyzacji"

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Zdobycie nagrody w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009 - List gratulacyjny

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji" - Fundacja Innowacji i Rozwoju

Tytuł "Innowacyjna organizacja" w edycji regionalnej - Województwo Opolskie

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa

Dichloropropanole - Dyplom
Formal gliceryny - Dyplom
Formal gliceryny - IFIA ECO PRIZE

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

Katalizator utwardzania żywic aminowych i sposób otrzymywania katalizatorów utwardzania żywic aminowych - List gratulacyjny
Proces produkcji bisfenolu A – Dyplom
Środek antykorozyjny i antyosadowy KOTAMINA PLUS! - Dyplom
Sposób wytwarzania tlenu o wysokiej czystości - List gratulacyjny

 

VII Giełda Innowacji Opole

Środek antykorozyjny i antyosadowy - KOTAMINA PLUS! w kategorii „Innowacja Produktowa” - Nagroda Główna


Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2009 Katowice
Katalizator procesu utwardzania żywic aminowych w kategorii "Produkt" - Wyróżnienie

2008

 

Konkurs Opolska Marka 2008 
Kategoria Przedsiębiorstwo - Nagroda Główna
Kategoria Usługa specjalistyczna: Usługi i ekspertyzy analityczne -
Wyróżnienie 

 

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji" - Fundacja Innowacji
Tytuł "Innowacyjna organizacja" w edycji regionalnej - Województwo Opolskie

Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki ,,Brussels Innova" , Belgia
Proces produkcji bisfenolu A - Złoty medal 

 

Wystawa Wynalazków ,,Inventor Festival", Suzhou, Chiny
Proces produkcji bisfenolu A - Srebrny medal 
Sposób wytwarzania tlenu o wysokiej czystości -
Brązowy medal 

 

Konkurs Opolskie Euro 2008 
,,Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny" - Nagroda Główna

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sposób wytwarzania propylofenoli - Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych żywic epoksydowych- Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sposób wytwarzania i syntezy żywic fenolowych - Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ekologiczne bazy surfaktantowe z odpadowej frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla - List Gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM-Polska
Wytwarzanie gazów o wysokiej czystości metodami PSA i VPSA - Złoty medal MTP
Wytwarzanie gazów o wysokiej czystości metodami PSA i VPSA - nominacja do Złotego Medalu MTP 
Środek antykorozyjny i antyosadowy Kotamina Plus - nominacja do Złotego Medalu MTP  

 

II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS'2008
Sposób odzysku epichlorohydryny i rozpuszczalników z gazów odlotowych - Złoty medal, IFIA ECO PRIZE 
Środek antykorozyjny i antyosadowy Kotamina Plus - Złoty Medal 
Katalizator utwardzania żywic aminowych i sposób otrzymywania katalizatorów utwardzania żywic aminowych - Brązowy medal  

 

VI Giełda Innowacji, Opole 
Opracowanie i wdrożenie procesu wytwarzania nowych żywic fenolowo-formaldehydowychw kategorii "Innowacja Procesowa"- Nagroda główna

 

Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, Katowice
Opracowanie i wdrożenie procesu wytwarzania nowych żywic fenolowo-formaldehydowych w kategorii "Technologie Chemiczne" - Grand Prix

 

2007

 

Międzynarodowe Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje, Gdańsk 
Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Za innowacyjność prezentowanych opracowań na Targach"
„Sposób wytwarzania i syntezy żywic fenolowych"-
Medal INNOWACJE'2007

 

Salon dla Gospodarki, "Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska", Poznań
Sposób wytwarzania żywic fenolowych - Złoty Medal
Poliaddycyjne żywice epoksydowe - Nominacja do Złotego Medalu 
Sposób wytwarzania izopropylofenolu - Nominacja do Złotego Medalu

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2007, Warszawa 
Sposób wytwarzania propylofenoli - Złoty Medal 
Sposób wytwarzania i syntezy żywic fenolowych - Złoty Medal 
Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych żywic epoksydowych - Srebrny Medal 
Ekologiczne bazy surfaktantowe z odpadowej frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla - Brązowy Medal 

 

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Lider Innowacji 2007 
Certyfikat  i Statuetka Lider Innowacji®2007 dla Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Proces wytwarzania propylofenoli - Dyplom i statuetka

Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych żywic epoksydowych - Dyplom
Ekologiczne bazy detergentowe z odpadowej frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla - List Gratulacyjny

 

2006

 

55 Światowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji ,,Brussels-Eureka 2006",Bruksela (Belgia) 
Proces wytwarzania izopropylofenolu - Złoty medal
Poliaddycyjne żywice epoksydowe - Srebrny medal

 

Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty IENA 2006", Norymberga
Ekologiczne bazy surfaktantowe z odpadowej frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla - B
rązowy medal

 

Minister Edukacji i Nauki
Środek antykorozyjny i antyosadowy -
Dyplom Ministra Edukacji i Nauki 

 

2005

 

Światowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji ,,Brussels-Eureka" Belgia, 2005
Kotamina Plus - Środek antykorozyjny i antyosadowy do obiegów wodno-parowych w energetyce - S
rebrny medal

 

Opolska Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji
Wynalazek w dziedzinie produktu i technologii ,,Sposób zagospodarowania frakcji glicerynowych" -
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

 

Konkurs BASF Polska ,,Niewidoczny wkład w widoczne osiągnięcia"
Ekologiczne żywice fenolowo-formaldehydowe -
Puchar

 

2004

 

Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Kotamina Plus - wielofunkcyjny preparat korekcyjny do obiegów wodno-parowych bloków energetycznych - W
yróżnienie

 

V Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "Genius-Europe"
Kompozyt uniepalniający kształtki poliolefinowe i sposób wytwarzania uniepalnionych kształtek poliolefinowych -
Medal Genius
Sposób wytwarzania płynnych żywic epoksydowych -
Medal Genius

 

V Chińska Międzynarodowa Wystawa Wynalazków
Sposób wytwarzania płynnych żywic epoksydowych - S
rebrny medal
Kotamina Plus - wielofunkcyjny preparat do korekcji obiegów wodno-parowych oraz obiegów wody grzewczej w elektrowniach i elektrociepłowniach - W
yróżnienie honorowe

 

Minister Nauki i Informatyzacji
Kompozyt uniepalniający kształtki poliolefinowe i sposób wytwarzania uniepalnionych kształtek poliolefinowych -
Dyplom i
Sposób wytwarzania płynnych żywic epoksydowych - Dyplom
Za szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą -
Dyplom

 

2003

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE
KOTAMINA - preparat do systemów wodno-parowych - Brązowy medal

 

52.Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "Brussels-Eureka-2003"
Niepalne kształtki poliolefinowe - S
rebrny medal
Sposób wytwarzania płynnych żywic epoksydowych - S
rebrny medal

 

2002 

 

II Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji Moskwa
Środek hydrofilująco-zmiękczający zwłaszcza do wyrobów frotte - Złoty medal
Środek antykorozyjny i antyosadowy do korekcji wody w ciepłowniach i elektrowniach - Złoty medal

 

Międzynarodowe Targi Wynalazków 2002, Seul
Kompleks żywic epoksydowych - Złoty medal
Utwardzacz MD - utwardzacz do żywic aminowych - Złoty medal
Kromos B-796 - Utwardzacz C - Srebrny medal

 

2001

 

I Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości: Nowe Techniki i Produkty, Moskwa
Sposób wytwarzania Bisfenolu A - Złoty medal
Metoda otrzymywania żywic epoksydowych - Srebrny medal
Sposób wytwarzania chlorku allilu - Brązowy medal

 

50. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels-Eureka-2001", Bruksela
Środek zmiękczająco-hydrofilujący zwłaszcza do wyrobów frotte - Złoty medal
Wyroby termokurczliwe - Złoty medal

 

Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty IENA 2001", Norymberga
Środek hydrofilująco-zmiękczający zwłaszcza do wyrobów frotte - Srebrny medal
Wyroby termokurczliwe - Złoty medal

 

29 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowej Techniki i Wyrobów, Genewa
Środek hydrofilująco-zmiękczający zwłaszcza do wyrobów frotte - Złoty medal

 

5 Międzynarodowe Targi Zaawansowanej Technologii, Pekin
Kompleks żywic epoksydowych - Wyróżnienie

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości "INNOWACJE"
Środek hydrofilująco-zmiękczający zwłaszcza do wyrobów frotte - Złoty medal
Wyroby termokurczliwe - Brązowy medal
Kromos B-796 - Utwardzacz C- Srebrny medal

 

2000

 

28 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowej Techniki i Wyrobów, Genewa
Sposób wytwarzania Bisfenolu A - Złoty medal

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "INNOWACJE"
Sposób wytwarzania Bisfenolu A - Puchar Ministra Gospodarki

 

Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty" IENA 2000, Norymberga
Bezchlorowe żywice epoksydowe do farb proszkowych - Złoty medal

 

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "EXPO 2000", Hong Kong
Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych żywic epoksydowych - Złoty medal, puchar wystawy
Sposób wytwarzania Bisfenolu A - Brązowy medal
Sposób wytwarzania chlorku allilu - Brązowy medal

 

III Międzynarodowy Polsko-Czesko-Słowacki Konkurs Ochrony Środowiska "ROFAM"
Oksyetylaty Estrów metylowych kwasów z oleju rzepakowego jako nowe ekologiczne środki powierzchniowo czynne - Trzecia nagroda

 

49 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels-Eureka 2000"
Sposób wydzielania epichlorohydryny o wysokiej czystości - Złoty medal

 

1999

 

48 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels-Eureka 1999" 
Sposób otrzymywania bisfenolu A - Złoty medal

 

27 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Nowej Techniki i Wyrobów, Genewa
Metoda otrzymywania chlorku allilu poprzez wysoko-temperaturowe chlorowanie propylenu - Srebrny medal

 

1998

 

Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty" IENA 1998
Sposób wytwarzania tlenu o wysokiej czystości - Srebrny medal
Podkładowy lakier ekologiczny - Brązowy medal

 

47 Światowa Wystawa Wynalazczości, Naukowych i Przemysłowych Innowacji ,,Brussels-Eureka"
Technologia oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych - Złoty medal z wyróżnieniem

 

1997

 

Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty" IENA 1997
Sposób otrzymywania bisfenolu A - Złoty medal
Katalizator procesu oksyetylenowania - Złoty medal

 

Wielki Konkurs Wynalazczy na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska - III edycja
organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
„Oczyszczanie ścieków z produkcji płyt pilśniowych przez odparowanie metodą przeponowo-bezprzeponową" - Wyróżnienie Prezesa Fundacji „Czysta Woda"
„Zamknięcie obiegu wodnego w procesie odpylania i chłodzenia tlenku węgla do produkcji fosgenu" - Wyróżnienie Przewodniczącego KBN