Naszą specjalnością jest zielona chemia – technologie i produkty przyjazne ludziom i środowisku, technologie zagospodarowujące produkty uboczne, które są potencjalnie szkodliwe, a które dzięki nam zmieniają się w pożyteczne substancje i produkty, przywracane do rynkowego obiegu. Od 1952 roku wspieramy polski przemysł i przedsiębiorców w sięganiu po innowacyjne, energo- i materiałooszczędne technologie. Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, dzięki której możemy zaoferować usługi badawcze, analityczne i projektowe, a dzięki kadrze doświadczonych naukowców – także doradztwo w zakresie kompetencji instytutu. Nieustannie dążymy do podnoszenia standardów naszych usług – nasza Grupa Badawcza Analityka wykonuje analizy zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice GLP).

 

Nasz zakres działalności dotyczy w szczególności:

 • procesów ciśnieniowych, w tym procesów wodorowych, oksyalkilenowania, procesów petro- i karbochemicznych oraz procesów solwolizy;
 • procesów katalitycznych, w tym technologii z zastosowaniem jonitów, innych katalizatorów heterogenicznych oraz homogenicznych, przemysłowych procesów wytwórczych;
 • produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu;
 • biogospodarki, w tym technologii przetwarzania surowców odnawialnych w zakresie wytwarzania biopaliw ciekłych, bazowych olejów smarowych, modyfikacji chemicznej biosurowców, chemikaliów oraz produktów małotonażowych, ze szczególnym naciskiem na opracowywanie produktów ekologicznych;
 • nowych materiałów, w tym technologii polimeryzacji, sporządzania, modyfikacji
  i przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także badania ich właściwości i możliwości aplikacji oraz technologii żywic i modyfikowania ich właściwości;
 • biopolimerów i biokompozytów;
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmującej fazę ekoprojektowania, procesy produkcyjne, technologie przetwarzania surowców wtórnych, produktów ubocznych, odpadów poużytkowych i produkcyjnych, a zwłaszcza technologie zmniejszające obciążenie procesów wytwórczych dla środowiska naturalnego wraz z oceną śladu środowiskowego, w tym w szczególności:
  - recykling chemiczny tworzyw z naciskiem na wykorzystanie procesów kondensacji, w tym estryfikacji i transestryfikacji, w celu degradacji łańcuchów polimerowych lub wprowadzenia w tych łańcuchach zaplanowanych zmian strukturalnych,
  - recykling materiałowy tworzyw sztucznych z uwzględnieniem procesów wytłaczania, także reaktywnego;
 • chemii analitycznej, w tym opracowywania nowych metod analitycznych jakościowych i ilościowych, badań fizykochemicznych, badań identyfikacyjnych i strukturalnych, analityki środowiskowej, badań ekotoksykologicznych;
 • chemii stosowanej, w tym chemometrii, chemii organicznej, chemii detergentów, chemii koloidalnej, elektrochemii, chemii kosmetycznej, chemii produktów naturalnych, chemii rolniczej, chemii produktów żywnościowych;
 • obszaru inżynieryjno-technicznego, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej, a także przenoszenie skali z laboratoryjnej na techniczną lub produkcyjną.

 

Zapraszamy na nasze profile na Facebooku i LinkedIn!