dr hab. Iwona Szwach
Dyrektor

Dr hab. Iwona Szwach pracuje w instytucie od 1987 r. Jest specjalistką w dziedzinie badań ekotoksykologicznych oraz analiz dot. ochrony środowiska. Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz organizacją zdobywała stopniowo. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Analitycznego od 2005 r. Piastowała stanowisko dyrektora ds. badawczo rozwojowych od 2010 r. Objęła urząd dyrektora Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” 1 kwietnia 2020 r. Więcej informacji

 

mgr Łukasz Kida
Główny Księgowy

Mgr Łukasz Kida rozpoczął pracę w instytucie w 2010 roku. Specjalizuje się w zakresie finansów i rachunkowości. Posiada również kompetencje w zakresie handlu zagranicznego oraz cen transferowych. Od 2012 roku pełnił funkcję Zastępcy Głównego Księgowego oraz kierował Działem Finansów i Controlingu,  a także Sekcją Planowania i Controllingu. Stanowisko Głównego Księgowego w Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” objął 1 marca 2024 roku. Więcej informacji

dr inż.  Renata Kulesza
Dyrektor Centrum Badań Analitycznych

Dr inż. Renata Kulesza rozpoczęła pracę w instytucie w 2003 r. Jest specjalistką w dziedzinie chemii analitycznej oraz inżynierii chemicznej. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami, a także zarządzania jakością. Pomysłodawczyni i kierowniczka projektu PITRO. Od 2010 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Analitycznego (później jako Lider Grupy Badawczej Analityka). Sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badań Analitycznych od 1 lipca 2022 r. Więcej informacji

mgr Damian Kiełkiewicz
Dyrektor Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

mgr Damian Kiełkiewicz

Mgr Damian Kiełkiewicz rozpoczął pracę w ICSO ”Blachownia” w 1998 roku. Specjalizuje się w technologiach materiałów polimerowych oraz kompozytowych. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Żywic Syntetycznych, a od 2021 roku funkcję Lidera Grupy Badawczej Zaawansowane Materiały. Funkcję Dyrektora Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym objął 1 kwietnia 2024 r. Więcej informacji