Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” wraz z firmą Onlybio.life S.A. opracują nowe kosmetyki – Projekt przyznany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych kosmetyków, bazujących na materiale roślinnym stanowiącym odpad przy produkcji wina.

Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” wraz z firmą Onlybio.life S.A. opracują nowe kosmetyki – Projekt przyznany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

W pracach zostanie wykorzystana innowacyjna technologia tzw. Chemiczna Ekstrakcja Pożyczkowa (ang. Loan Chemical Extraction, LCE), która jest przedmiotem wcześniejszych prac Autorów.

Projekt będzie realizowany w formule skutecznej współpracy jednostki naukowej Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” z przedsiębiorstwem zainteresowanym wdrożeniem wyników badań w działalności własnej – firmą Onlybio.life S.A. z Bydgoszczy.

Przedstawione prace są efektem intensywnie rozwijanego w Instytucie obszaru naukowo-badawczego związanego z kosmetykami i detergentami. Inicjatorem tych działań jest prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski. Wspólnie z dr Zofią Hordyjewicz-Baran, Liderem Grupy Badawczej Analityka, realizują prace naukowe nad nowymi technologiami prowadzącymi finalnie do niezwykle interesujących rozwiązań w zakresie kosmetyków i detergentów.

Prof. Wasilewski od ponad ośmiu lat współpracuje z firmą Onlybio.life S.A., w której opracowuje nowe kosmetyki, wdraża je na rynek oraz prowadzi projekty rozwojowe. Przez ostatnie 3,5 roku pełnił w niej funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych. Bazując na doświadczeniach z praktyki przemysłowej oraz na aktualnych wymaganiach konsumentów kosmetyków, zaproponował opracowanie serii innowacyjnych produktów. Wspólnie z dr Zofią Hordyjewicz-Baran i Pracownikami Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” aktualnie realizowane są prace badawcze, których efektem jest już szereg zgłoszeń patentowych, wartościowych publikacji naukowych oraz nagród na imprezach wystawienniczych. Wartym podkreślenia jest zwłaszcza opracowany wspólnie innowacyjny proces wytwarzania kosmetyków, uwzględniający Chemiczną Ekstrakcją Pożyczkową. Opis i nazwa procesu zostały wprowadzone przez autorów pracy do obiegu naukowego w 2022 r. (zgłoszenia patentowe i publikacje).

Opisane doświadczenia stanowiły genezę kolejnego wniosku o projekt badawczy, w którym zaproponowano opracowanie, wytworzenie i wdrożenie bezpiecznych i funkcjonalnych kosmetyków. Istotnym elementem tego rozwiązania jest wykorzystanie wytłoków z winogron pochodzących z polskich winnic. Z przeprowadzonych wcześniej badań wynikało, że surowce pozyskane z takiego materiału odpadowego zawierają duże ilości cennych substancji bioaktywnych. Możliwość powtórnego wykorzystania wytłoków z winogron ogranicza ponadto ilość powstających odpadów i konieczność ich utylizacji. Założenia i cele badawcze Projektu doskonale wpisują się w zasady zrównoważonej produkcji oraz minimalizacji negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

Niezwykle ważnym czynnikiem jest uwzględnienie w prowadzonych pracach aspektów ekonomicznych. Branża kosmetyczna poszukuje innowacyjnych rozwiązań, ale muszą one pozostać w akceptowalnym obszarze cenowym. W Projekcie zwrócono szczególną uwagę na ekonomikę proponowanego rozwiązania. Zaplanowano opracowanie szeregu ciekawych produktów kosmetycznych zawierających względnie wysokie stężenia substancji bioaktywnych, bez znaczącego podwyższania ceny masy kosmetycznej.

Projekt będzie realizowany w przy ścisłym nadzorze zarówno prof. dr hab. inż. Tomasza Wasilewskiego (odpowiedzialnego za formulacje i technologie kosmetyków oraz za współpracę z przemysłem) jaki i dr Zofii Hordyjewicz-Baran (pełniącej funkcję Głównego wykonawcy w projekcie, koordynującej prace badawcze w Instytucie, realizującej badania w obszarze dotyczącym pozyskiwania i analizy ekstraktów z materiału roślinnego). Dotychczasowe prace Zespołu przyniosły efekty w postaci otrzymania w skali laboratoryjnej pełnowartościowych innowacyjnych kosmetyków. Efektem prac były także zgłoszenia patentowe oraz publikacje naukowe, które stanowią background IP Projektu (wymóg formalny w projektach Proof of Concept Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Warto dodać, że prace przewidziane w przedmiotowym projekcie stanowią swoistego rodzaju łącznik pomiędzy fazą prac laboratoryjnych a ich komercjalizacją.

Potencjalnymi odbiorcami wyników Projektu mogą być firmy kosmetyczne w Polsce i za granicą, które poszukują innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości produktów kosmetycznych opartych na wiedzy. Jednakże, odbiorcą bezpośrednio zainteresowanym wynikami Projektu (zgodnie z zawartym Listem intencyjnym) jest firma Onlybio.life S.A., jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży kosmetyków naturalnych w Polsce. Jest to innowacyjna firma kosmetyczna, mająca silną pozycję w branży kosmetycznej. Produkty Firmy znalazły uznanie zwłaszcza u młodszej części odbiorców. Misją Firmy jest tworzenie kosmetyków, które są jednocześnie skuteczne i bezpieczne dla zdrowia i środowiska przez co firma deklaruje wykorzystanie w swoich produktach wyłącznie naturalnych składników, pochodzące z upraw ekologicznych lub z recyklingu.

Łukasiewicz– ICSO ”Blachownia” posiada umowę o współpracy z Onlybio.life S.A. Co więcej, Zespół naukowców kierowany przez prof. Tomasza Wasilewskiego i dr Zofię Hordyjewicz-Baran zrealizował już z powodzeniem jeden duży projekt aplikacyjny z siostrzaną firmą InventionBio (dotyczący nowej generacji detergentów dedykowanych do mycia owoców i warzyw).