Dr hab. Iwona Szwach, Dyrektor Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" wzięła udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym

„Problemy, wyzwania branży chemicznej, spółek i firm są również problemami dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” - dr hab. Iwona Szwach

Dr hab. Iwona Szwach, Dyrektor Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" wzięła udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym

W zeszłym tygodniu dr hab. Iwona Szwach, Dyrektor naszego instytutu wzięła udział w konferencji Economic European Congress w Katowicach w panelu „Chemia i jej przyszłość”.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, w jak wielu gałęziach wykorzystywane są technologie chemiczne. Co więcej, współczesna chemia nie musi kojarzyć się tylko z niebezpiecznymi substancjami - to także intensywne prace nad rozwiązaniami ekologicznymi, tzw. zieloną chemią.

Co może doskwierać przemysłowi chemicznemu? Europejska chemia jest już dosyć dobrze uregulowana prawnie, natomiast wciąż pojawiają się nowe wyzwania generowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak choćby pandemia COVID-19, czy konflikt zbrojny na Ukrainie.

Obecnie spore nakłady są przeznaczane na dostosowanie aktualnych technologii do istniejących przepisów oraz rynkowych wymogów. Według dr hab. Iwony Szwach, warto również skupić się na rozwijaniu rozwiązań dotyczących materiałów odpadowych oraz recyklingu, nie tylko materiałowym, lecz również chemicznym, ponieważ nagromadzenie odpadów jest bardzo istotnym problemem.

Nowe rozwiązania wymagają jednak znacznego doinwestowania. Bez odpowiedniego zaplecza finansowego nie uda się lub będzie bardzo trudno osiągnąć zadowalające wyniki, nie mówiąc o kompleksowym rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu.

Padło pytanie o współpracę sektora B+R z przemysłem chemicznym. Z wypowiedzi Dyrektor Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” wynika, że jednostki badawcze mają sens istnienia tylko wtedy, kiedy będą tworzyły i rozwijały nowe rozwiązania i technologie dla przemysłu. Po rozwinięciu danej technologii do określonego poziomu (TRL) instytuty mogą przekazywać wyniki do opracowania w większej skali, nadal biorąc czynny udział w procesie. „Problemy, wyzwania branży chemicznej, spółek i firm są również problemami dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz”.