W zakresie działań grupy znajdują się nowe materiały, w tym technologie polimeryzacji, sporządzania, modyfikacji i przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także badania ich właściwości i możliwości aplikacji oraz technologie żywic i modyfikowanie ich właściwości.

Zakres specjalizacji:

 • technologie produkcji i modyfikacji żywic epoksydowych i eterów glicydylowych na bazie surowców petrochemicznych i odnawialnych – żywice podstawowe, biokompozyty, prepregi, powłoki i kleje,
 • witrymery epoksydowe – żywice termoutwardzalne umożliwiające ponowne przetworzenie/repolimeryzację kompozytów wytworzonych na ich bazie,
 • synteza poliuretanów nieizocyjanianowych (NIPU) na bazie biosurowców,
 • synteza żywic fenolowych z wykorzystaniem surowców petrochemicznych i odnawialnych, polimery na bazie ligniny, kompozyty drewnopochodne,
 • przetwórstwo materiałów polimerowych, zarówno petrochemicznych (PE, PP, PVC), jak i biopochodnych (PLA, PHA, TPS),
 • oznaczanie właściwości mechanicznych i reologicznych materiałów polimerowych,
 • opracowywanie nowych materiałów biopolimerowych (kompozytów, folii, pianek, materiałów opakowaniowych itp.) z wykorzystaniem w pełni biodegradowalnych biomodyfikatorów, biowypełniaczy i biouniepalniaczy,
 • opracowanie nowych typów kompozytów wzmacnianych włóknami, wielomateriałowych i wysokonapełnionych,
 • biopolimery do zastosowań powłokowych, w tym jako powłoki niezawierające PFAS, antybakteryjne i odporne na wodę/olej,
 • rozwój witrymerów poliolefinowych – usieciowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu,
 • rozwiązania w zakresie recyklingu materiałów polimerowych.

Kontakt

mgr Damian Kiełkiewicz - Lider Grupy Badawczej

tel.: 77 487 33 61
kom.: 664 718 940
e-mail: damian.kielkiewicz@icso.lukasiewicz.gov.pl

dr Anna Pietruszka - Zastępca Lidera

tel.: 77 487 31 82
kom.: 694 465 930
e-mail: anna.pietruszka@icso.lukasiewicz.gov.pl