W zakresie działań grupy leży biogospodarka, w tym technologie przetwarzania surowców odnawialnych w zakresie wytwarzania biopaliw ciekłych, bazowych olejów smarowych, chemikaliów oraz produktów małotonażowych oraz opracowanie produktów ekologicznych.

Zakres specjalizacji:

  • wytwarzanie biopaliw z surowców roślinnych i zwierzęcych różnego pochodzenia,
  • procesy otrzymywania odnawialnych baz olejowych na bazie substancji tłuszczowych,
  • zastosowanie olejów roślinnych do produkcji materiałów powłokowych i dodatków do tworzyw sztucznych,
  • przetwarzanie surowców odnawialnych w produkty i półprodukty chemii przemysłowej,
  • inne technologie z wykorzystaniem surowców odnawialnych,
  • badania nad zagospodarowaniem produktów ubocznych powstających w procesach wytwarzania biopaliw i produktów przemysłu oleochemicznego,
  • wytwarzanie i zastosowanie nowej generacji katalizatorów heterogenicznych (ciecze jonowe, katalizatory organiczno-nieorganiczne) do przetwarzania olejów roślinnych i węglowodanów do produktów o różnych zastosowaniach,
  • badania nad wykorzystaniem surowych i modyfikowanych olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków smarowych oraz innych zastosowań,
  • doradztwo i ekspertyzy.

 

Kontakt

dr inż. Marek Warzała - Lider Grupy Badawczej

tel.: 77 487 30 33
kom.: 660 444 534
e-mail: marek.warzala@icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Dorota Stańczyk - p.o. Zastępcy Lidera

tel.: 77 487 35 60
e-mail: dorota.stanczyk@icso.lukasiewicz.gov.pl