W zakresie działań grupy znajdują się procesy katalityczne, w tym technologie z zastosowaniem jonitów lub innych katalizatorów, przemysłowe procesy wytwórcze.

Zakres specjalizacji:

 • procesy otrzymywania alkilofenoli (nonylofenol, dodecylofenol, izopropylofenol, oktylofenol i wyższe alkilofenole) z zastosowaniem żywic kationowymiennych jako katalizatorów,
 • syntezy poliwęglanów aromatycznych z bisfenolu A i węglanu difenylu oraz bisfenolu A i węglanu dimetylu,
 • procesy estryfikacji i eteryfikacji,
 • specjalistyczne zastosowania jonitów w procesach oczyszczania produktów i ścieków produkcyjnych,
 • zastosowanie żywic jonowymiennych w reakcjach związanych z technologią bisfenolu A,
 • testowanie i opracowanie układów katalitycznych dla procesu otrzymywania bisfenolu A o czystości poliwęglanowej,
 • badania reakcji zachodzących podczas obróbki strumieni technologicznych powstających w procesie otrzymywania bisfenolu A,
 • badania innych procesów zachodzących na jonitach celem zastosowania ich w praktyce przemysłowej,
 • badania syntezy dodatków detergentowych do pakietów uszlachetniających benzyny silnikowe,
 • badania syntez pochodnych alkilofenoli,
 • procesy otrzymywania glikoli i alkoholi wielowodorotlenowych oraz aminokwasów,
 • procesy rozdziału mieszanin ciekłych z wyłączeniem mieszanin ropo pochodnych itp. Rozdział realizowany jest od ciśnienia atmosferycznego do głębokiej próżni, około 1,33 kPa,
 • badanie innych procesów katalitycznych.

Kontakt

dr inż. Katarzyna Zielińska - Lider Grupy Badawczej

tel.: 77 487 31 80
kom: 665 661 145
e-mail: katarzyna.zielinska@icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr Jacek Kosno - Zastępca Lidera

tel.: 77 487 35 36
kom.: 694 465 927
e-mail: jacek.kosno@icso.lukasiewicz.gov.pl