Opracowanie kompozytów PHB dedykowanych do zastosowań technicznych

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERA-IB2

(Industrial Biotechnology, 7 konkurs)

 

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:

  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych w Niemczech

 

Akronim projektu: PHB2MARKET

Partnerzy projektu:

  • Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V./Niemcy
  • Biotrend SA/Portugalia
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi/Polska
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”/Polska
  • SILESIAN POLYMERS/Polska

 

Nr projektu: ERA-IB-16-044
Wartość projektu: 934 000,00 EUR
Kwota dofinansowania: 794 000 EUR
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2019

 

Cel projektu:

W ramach projektu PHB2MARKET zostały opracowane w 100% odnawialne materiały kompozytowe o wysokiej wartości dodanej, zbudowane z biopolimeru polihydroksymaślanu (PHB), nanowłókien celulozowych (CNF) oraz z wielofunkcyjnych plastyfikatorów pochodzenia naturalnego (BMP). Materiały te zostanły wykonane z biomasy lub przemysłowych produktów ubocznych przy użyciu przyjaznych środowisku procesów biotechnologicznych i chemicznych.

 

Kierownik projektu (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia"):
dr inż. Marek Warzała
tel.  77 4873033
faks 77 4873060
e-mail: marek.warzała(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

 

Osoba do kontaktu (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia"):
Katarzyna Czekajło
tel.  77 4873261
faks 77 4873060
e-mail: katarzyna.czekajlo(at)icso.lukasiewicz.gov.pl