Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych

Rozpoczęty w roku 2004 we współpracy z Centralnym Laboratorium Naftowym z Warszawy, Politechniką Śląską w Gliwicach, Lithuanian University of Agriculture z Kowna (Litwa), Klaipeda University (Litwa), Agricultural Coop. Company "Bioenergija" (Litwa). Został zakończony w 2007r.

Celem projektu było kompleksowe zagospodarowanie odpadowych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych jako biokomponentów zarówno olejów opałowych dla kotłowni lokalnych i przemysłowych jak i olejów napędowych do silników wyskoprężnych dla pojazdów rolniczych, pozadrogowych i dla żeglugi, a także do silników stacjonarnych.