Oksyetylaty estrów metylowych kwasów tłuszczowych jako niejonowe środki powierzchniowo czynne

Realizowany w latach 1998-2001 we współpracy z Uniwersytetem w Graz (Austria) i Radą Badawczą Rolnictwa w Pradze.

Celem projektu było wprowadzenie do przemysłu detergentów oksyetylowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych jako nowych środków powierzchniowo czynnych. Okstetylaty estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMEE) mogą konkurować z pochodnymi alkoholi tłuszczowych, ze względu na krótszy okres życia produktu i mniejsze koszty produkcji. Oksyetylowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych można prowadzić przy użyciu specjalnego katalizatora na istniejących instalacjach oksyetylowania bez dodatkowych inwestycji.