Zaawansowane poliuretany i włókna na bazie bio dla przemysłu motoryzacyjnego o zwiększonej trwałości ekologicznej

Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme

Akronim Projektu: BIOMOTIVE

Partnerzy Projektu:

 • SELENA LABS Sp. z o.o. (Polska) – koordynator projektu
 • Maier Scoop (Hiszpania)
 • Metsä Fibre Oy (Finlandia)
 • Novamont Spa (Włochy)
 • Thuringisches Institut Fur Textil-Und Kunststoffforschung Rudolstadtev (Niemcy)
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Polska)
 • Nadir Srl (Włochy)
 • E-Office7 Sp. z o.o. (Polska)
 • Leda Polymer Sp. z o.o. (Polska)
 • I.S.C. Ro Technology Srl (Rumunia)
 • Intap Tobik Spółka Jawna (Polska)
 • Università Di Pisa (Włochy)
 • Patentopolis Bv (Holandia)
 • Fundacion Cartif (Hiszpania)
 • Uitp - Union Internationale Des Transports Publics (Belgia)
 • Rina Services Spa (Włochy)


Działanie: Innovation Action - Demonstration
Łańcuch wartości: Across VCs
Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2021
Wkład BBI JU: € 10,659,352.50

Cel projektu:

Projekt BIOMOTIVE ma na celu zademonstrowanie, w odpowiednich warunkach przemysłowych, produkcji innowacyjnych i zaawansowanych materiałów biologicznych (tj. termoplastycznych poliuretanów, 2-k termoutwardzalnych pianek poliuretanowych i regenerowanych włókien naturalnych), przeznaczonych szczególnie dla przemysłu samochodowego. Poprawiona wydajność tych materiałów w sektorze motoryzacyjnym pozwoli na znaczne przenikanie bioodpornych poliuretanów i regenerowanych włókien do rynków masowych.

Kierownik zadań ICSO:
Damian Kiełkiewicz
tel. +48 77 4873361
fax +48 77 4873060
e-mail: damian.kielkiewicz(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu (ICSO):
Emanuela Pawliczek
phone + 48 77 4873540
fax +48 77 4873060
e-mail: emanuela.pawliczek(at)icso.lukasiewicz.gov.pl