"Synteza modyfikatorów ciekłych żywic epoksydowych na bazie podstawowych surowców chemicznych"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - logo

Projekt „Synteza modyfikatorów ciekłych żywic epoksydowych na bazie podstawowych surowców chemicznych"
realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych

 

Przedmiotem projektu było opracowanie technologii otrzymywania niskolepkich żywic epoksydowych z bisfenolu F, służących do modyfikowania właściwości klasycznych żywic na bazie bisfenolu A.

W zakresie projektu mieszczą się technologie otrzymywania bisfenolu F oraz żywic epoksydowych opartych na reakcji kondensacji bisfenolu F z epichlorohydryną. Surowcami wyjściowymi do syntezy modyfikatorów klasycznych żywic epoksydowych są fenol, formaldehyd i epichlorohydryna.

Istotą  projektu było  opracowanie zintegrowanego procesu otrzymywania  modyfikatorów  żywic epoksydowych charakteryzującego się możliwością  regulowania  parametrów  bisfenolu F  i właściwości użytkowych żywicy na bazie bisfenolu F w celu dostosowania właściwości modyfikatora do wymagań odbiorców przetwarzających klasyczne żywice epoksydowe.

Projekt był realizowany w ramach konsorcjum naukowego w skład którego wchodziły: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" oraz Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie, przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik Projektu:
mgr inż. Bogusław Tkacz
tel. 77 487 31 40