"Płyta o wysokiej impedancji ogniowej - projekt celowy"

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Akronim: MgO

Nr umowy dotacyjnej: 1/Ł-WIT/CŁ/2023

Konsorcjum: 

  •  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (Lider)
  •  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  •  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  •  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników

 
Wartość projektu: 11 873 516,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 286 083,80 zł
Wartość prac Łukasiewicz - ICSO "Blachownia": 497 006,00 zł
Dofinansowanie dla Łukasiewicz - ICSO "Blachownia": 397 606,00 zł
Okres realizacji: 01.03.2023 - 28.02.2025

 

Cel projektu:

Opracowanie technologii produkcji wytwarzania płyty o wysokiej impedancji ogniowej na bazie surowców dostępnych w UE.

Prace badawcze realizowane w Łukasiewicz ICSO „Blachownia” dotyczą receptury oraz sposobu otrzymywania trudnopalnej emulsji hydrofobizującej stosowanej do produkcji płyt drewnopochodnych. Skład emulsji zostanie skomponowany na bazie woskowo-wodnej i zostanie wzbogacony o nowe substancje opóźniające palenie – antypireny na bazie fosforanów lub innych związków. W wyniku realizacji projektu otrzymana zostanie trudnopalna emulsja hydrofobizująca nadająca wytworzonym przy jej zastosowaniu płytom drewnopochodnym właściwości mechaniczne i ognioodporne na poziomie akceptowalnym przez potencjalnych odbiorców.

 

Osoby do kontaktu:

 

dr inż. hab. Jolanta Iłowska
tel. +48 694 465 935
+48 77 487 31 97
e-mail: jolanta.ilowska(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Katarzyna Zielińska
tel. +48 665 661 145
+48 77 487 31 80
e-mail: katarzyna.zielinska(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr Iwona Piebiak
tel. +48 77 487 31 60
e-mail: iwona.piebiak(at)icso.lukasiewicz.gov.pl