"Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania złożonych konstrukcyjnie, wysokojakościowych odlewów precyzyjnych ze stopów metali lekkich"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - logo

Projekt „Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania złożonych konstrukcyjnie, wysokojakościowych odlewów precyzyjnych ze stopów metali lekkich"
realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych
 

Projekt miał na celu opracowanie technologii doświadczalnej i przemysłowej wytwarzania złożonych konstrukcyjnie elementów maszyn i urządzeń ze stopów magnezu oraz aluminium (siluminów) metodą wytapianych modeli.

Zoptymalizowany został skład masy ceramicznej, z której wykonane były formy. Formę ceramiczną zbudowano z ekologicznych spoiw nieorganicznych oraz materiałów ceramicznych zapewniających stabilność jej właściwości technologicznych - odporność na szoki termiczne i brak reakcji na granicy forma-ciekły metal.

Proces odlewania prowadzony był w formach chłodzonych kierunkowo, zgodnie technologią opracowaną przez Instytut Odlewnictwa (zgłoszenie patentowe nr P396030), bądź w formach o temperaturze 60÷80° C. Oprócz standardowych stopów zostały zbadane i zgłoszone do opatentowania stopy magnezu z dodatkami chromu i wanadu. Zastosowane zostały siluminy wg patentu Politechniki Łódzkiej. Odlewy zostały poddane kompleksowym badaniom kontrolnym z uwagi na właściwości fizykomechaniczne.

Celem zadania realizowanego przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" było opracowanie nowej generacji polimerowych przyjaznych dla środowiska cieczy chłodzących charakteryzujących się trwałością eksploatacyjną, dostosowaną do przedmiotowego zastosowania kinetyką chłodzenia, brakiem skłonności do reagowania z powierzchnią metalu w stanie ciekłym i stałym, a także niską prężnością par, toksycznością i palnością oraz zastosowanie opracowanych cieczy do kierunkowego schładzania form ceramicznych zalanych ciekłymi stopami magnezu i aluminium.

Projekt był realizowany w ramach konsorcjum naukowego w skład którego wchodziły: Instytut Odlewnictwa, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Skawinie, Politechnika Łódzka, Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew oraz Spółdzielnia Pracy Armatura przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik zadania realizowanego w ICSO "Blachownia":
dr inż. Marian Kozupa
tel. 77 487 31 32