"Opracowanie i wdrożenie do praktyki usługi badawczej: Wieloparametrowe badanie skriningowe wyrobów MULTI-CHEM" - INNOTECH, ścieżka In-Tech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - logo

Projekt realizowany w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech pt.: "Opracowanie i wdrożenie do praktyki usługi badawczej: Wieloparametrowe badanie skriningowe wyrobów MULTI-CHEM"

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do praktyki wieloparametrowego badania skriningowego na zawartość w wyrobach substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (substances of very high concern - SVHC), które podlegają procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z zapisami REACH. MULTI-CHEM to szybka metodą skriningu, która pozwala na skuteczne wykrycie uwalnianych i występujących w wyrobach substancji z listy kandydackiej SVHC (ok. 50 substancji).

Projekt był realizowany w ramach konsorcjum naukowego w skład którego wchodziły: Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" oraz Instytut Nawozów Sztucznych- Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN" w Gliwicach.

Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K1/IN1/21/156913/NCBR/12
Wartość projektu (koszty całkowite): 3 079 938,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 780 054,00 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 2012-05-01
Zakończenie realizacji projektu: 2015-04-30

Osoby do kontaktu:

dr inż. Renata Kulesza
tel. 77 487 35 68


Magdalena Krowicka
tel. 77 487 31 60