"Magia Światła Łukasiewicza - warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - etap 1"

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Nr umowy dotacyjnej: SONP/SP/514634/2021
Wartość projektu: 214 838,00 zł
Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

 

Projekt realizowany jest przez:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"


Celem projektu Magia Światła Łukasiewicza jest popularyzacja chemii jako nauki, wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Inicjatywy projektu mają za zadanie pomóc dzieciom w zrozumieniu podstawowych zagadnień chemicznych w łatwy i przystępny dla nich sposób oraz umożliwić zapoznanie się z postacią Ignacego Łukasiewicza – wybitnego polskiego chemika, farmaceuty, przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego.

Głównym działaniem projektu jest organizacja serii pokazów chemicznych o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym w oryginalnej, autorskiej konwencji w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Szacowana liczba uczestników projektu to 1200 osób. Ponadto, w otwartym dostępie on-line opublikowanych zostanie min. 10 filmów edukacyjnych, a na zakończenie projektu zaplanowano organizację wyjątkowego wydarzenia popularnonaukowego w siedzibie Łukasiewicz - ICSO “Blachownia”. Wynikiem projektu będzie wprowadzenie nowej, komercyjnej usługi do oferty Łukasiewicz - ICSO “Blachownia” – organizacji warsztatów popularnonaukowych, chemicznych urodzin, warsztatów dla szkół, itp.


Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Tomaka – kierownik projektu
tel. +48 600 057 817
+48 77 487 36 41
e-mail: magdalena.tomaka(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr Aleksandra Zub – opiekun finansowy projektu
tel: +48 77 487 38 40
e-mail: aleksandra.zub(at)icso.lukasiewicz.gov.pl