Kierownik projektu oraz osoba do kontaktu:
mgr inż. Dariusz Porębny
e-mail: porebny.d@icso.com.pl
tel.: 77 487 3449