"Innowacyjne środki smarowe przeznaczone do stosowania w morskich elektrowniach wiatrowych - projekt celowy"

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nr umowy dotacyjnej: 1/Ł-ITEE/CŁ/2022
Wartość projektu: 987 562,50 zł
Kwota dofinansowania: 888 806,25 zł

Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.12.2024

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Projekt dotyczy projektowania i sposobu wytwarzania środków smarowych na bazie biodegradowalnych surowców, bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Opracowane środki smarowe o korzystnych właściwościach, w tym wytrzymujące wysokie obciążenia, o wymaganej trwałości użytkowej i odporności na zmienne warunki atmosferyczne, będą przeznaczone do stosowania w urządzeniach przemysłowych, które pracują w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym, np. w morskich elektrowniach wiatrowych oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest stosowanie środków smarowych odpornych na wymuszenia mechaniczne i cieplne.

 

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Kamil Korasiak
tel.: +48 77 487 36 30
e-mail: kamil.korasiak(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr Aleksandra Zub
tel.: +48 77 487 38 40
e-mail: aleksandra.zub(at)icso.lukasiewicz.gov.pl