Projekt: "Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe"
Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

 

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Lider konsorcjum: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;
Członkowie konsorcjum:

  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „MIND”, Sp. z.o.o.
  • PIEKARNIA s.c. St. M. K. Piątkowscy

Nr umowy o dofinansowanie: POIR 04.01.02 -00-004/ 16
Wartość projektu: 1 202 175,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 088 427,60 zł
Okres realizacji: 01.02.2017 - 31.01.2019


Opracowanie proekologicznych środków smarowych, na potrzeby przemysłu spożywczego zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego.

Osoby do kontaktu: