Logotypy: Innowacyjna Gospodarka oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe
 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego


Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"
Nazwa konsorcjanta biznesowego: SYNTHOS S.A.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.03.01-00-006/12-01
Wartość projektu: 2 846 053,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 799 478,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 211 978,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 - 30.06.2015

O projekcie:

Celem projektu badawczego było opracowanie, w ramach zaplanowanych prac B+R, i po ich pozytywnym zakończeniu, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wydajnego antyutleniacza chinolinowego do stabilizacji polimerów, w szczególności do mieszanek gumowych, które są stosowane w produkcji opon samochodowych. Opracowanie innowacyjnej technologii wpisuje się w trendy panujące na rynku i pozwala na zagospodarowanie istniejącej luki technologicznej.

Opracowanie nowatorskiej technologii otrzymywania antyutleniacza TMQ pozwala na zwiększenie wydajności reakcji syntezy, poprzez dobór zupełnie nowych i bardziej wydajnych układów katalitycznych oraz wyeliminowanie lub ograniczenie ze składu mieszaniny reakcyjnej szkodliwej aniliny i zastąpienie jej związkami stanowiącymi mniejsze zagrożenie, a jednocześnie posiadającymi silniejsze właściwości stabilizujące polimery.

O innowacyjności proponowanego rozwiązania stanowi fakt zastosowania alternatywnych amin aromatycznych - podstawionych pochodnych aniliny, które dzięki większej elektrofilowości pierścienia aromatycznego, prowadzą do produktu o lepszych właściwościach stabilizujących.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Jolanta Iłowska
tel. 77 4873197
fax 77 4873060

Katarzyna Kardasz
tel. 77 4873240
fax 77 4873260