BIOKOMPONENT PALIWOWY

 

Charakterystyka technologii:

Proces wytwarzania biokomponentu obejmuje oryginalne rozwiązania technologiczne dot. wytwarzania metylalu, otrzymywania formalu gliceryny, sposobu transestryfikacji estru metylowego FAME formalem gliceryny. Proces technologiczny charakteryzuje się całkowitym zamknięciem obiegów strumieni technologicznych i brakiem strumieni odpadowych. Produkt końcowy - mieszanina estrów kwasów tłuszczowych - łatwo komponuje się z docelowymi biopaliwami motorowymi (biodieslami) i opałowymi.

 

Zastosowanie produktów:

Nadmiar biogliceryny, nie wykorzystany w produkcji glikolu propylenowego może być przetworzony jako komponent paliwowy i zawrócony do biopaliwa motorowego lub opałowego.

PETROZOL - PAKIET DODATKÓW DETERGENTOWYCH DO BENZYN SILNIKOWYCH

 

Charakterystyka technologii:

Petrozol jest mieszaniną polimerów funkcyjnych rozpuszczonych w frakcji alifatyczno-aromatycznej o temperaturze wrzenia nie wyższej niż 200°C. Podstawowymi składnikami Petrozolu są oksyalkilenowanealkilofenole i oksyalkilenowane mono hydroksylowe alkohole oraz polialkenyloaminy i/lub arylo-hydroksyloaminy.

Pakiety dodatków detergentowych Petrozol zapewniają czystość układu dolotowego paliwa w silnikach benzynowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dla III i IV kategorii benzyn (Światowa Karta Paliw). Pakiety Petrozol nie wpływają negatywnie na składniki olejów silnikowych. W porównaniu do pakietów detergentowych konkurencyjnych firm Petrozol minimalizuje przyrost osadów całkowitych w komorze spalania silnika.

Receptura Petrozoli powstała w wyniku współpracy Instytutu Technologii Nafty (obecnie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy) i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Instytytuty oferują również dobór pakietu dodatków detergentowych do benzyny bazowej według wymagań klienta.

 

Zastosowanie produktów:

Petrozol jest pakietem dodatków detergentowych dodawanym do benzyny silnikowej w celu zapobiegania tworzeniu się osadów i nagarów w układzie dolotowym silnika zwłaszcza na zaworach.

Czystość zaworów wlotowych ma ogromny wpływ na sprawność techniczną silnika, stąd też pakiety dodatków detergentowych typu Petrozol są istotnym składnikiem benzyny handlowej.