KONCENTRAT EKOLOGICZNEJ, TRUDNOPALNEJ CIECZY HYDRAULICZNEJ DLA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA GÓRNICTWA

 

Charakterystyka technologii:

Koncentrat trudnopalnej cieczy hydraulicznej dla przemysłu ciężkiego na bazie oleju roślinnego, przeznaczonej szczególnie dla górnictwa, wytworzony na bazie oleju rzepakowego; jest:

  • całkowicie biodegradowalny (>90 % według OECD 302 B)
  • odpowiedni do stosowania w szerokim zakresie twardości wód dołowych 10-40°N -spełnia wymagania normy ISO 12922

 

Zastosowanie produktów:

Koncentrat stosuje się do wytwarzania 2% mikroemulsji używanej jako medium hydrauliczne, głównie w systemach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych.

 

ŚRODKI GAŚNICZE DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM, W PORTACH I NA STATKACH

 

Charakterystyka technologii:

Syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze to mieszaniny odpowiednich związków powierzchniowo czynnych, które mogą być używane z wodą morską, zasoloną, sanitarną oraz wodą kopalnianą i wodociągową. Dzięki odpowiedniemu składowi jakościowemu i ilościowemu środki te charakteryzują się stabilnością piany i skutecznością gaśniczą. Sugerowane stężenie środka gaśniczego wynosi 2,5-3%.

 

Zastosowanie produktów:

Syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze stosowane w przemyśle wydobywczym,
w portach i na statkach.

Ze środków tych można otrzymać wszystkie rodzaje piany: pianę lekką, średnią i ciężką. Charakteryzują się one niskim działaniem korozyjnym i wysokim współczynnikiem biodegradacji.