Opis technologii:

Izopropylofenol (mieszanina izomerów monoizopropylofenoli) jest jednym z surowców do wytwarzania estrów fosforanowych stosowanych jako plastyfikatory zapewniające samogasnące właściwości wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie do wyrobów elektrycznych i elektronicznych z polichlorku winylu (osłony kabli i przewodów, gniazdka i oprawki, obwody drukowane i laminaty), a także tapety, wyroby z gumy (taśmy transportowe dla górnictwa) oraz specjalne smary i płyny hydrauliczne.

 

Izopropylofenol otrzymuje się w katalizowanej reakcji fenolu z propylenem. Jako katalizator alkilacji fenolu zastosowano makroporowatą żywicę sulfonową. Proces otrzymywania izopropylofenoli realizowany jest w trzech etapach: wprowadzanie gazowego propylenu do mieszaniny reakcyjnej (mieszaniny fenolu i izomerów propylofenoli), alkilacja w obecności katalizatora oraz izomeryzacja produktów ubocznych.
W procesie stosowane są reaktory o specjalnej konstrukcji, zapewniające izotermiczne warunki reakcji. Włączenie etapu izomeryzacji jest dodatkowym, innowacyjnym rozwiązaniem technicznym w syntezie izopropylofenoli, umożliwiającym jednoczesne przetworzenie produktów ubocznych.

 

Zalety procesu:

  • wysoka selektywność i wydajność reakcji alkilacji,
  • zastosowanie katalizatora jonitowego,
  • możliwość sterowania składem izomerycznym produktu przeznaczonego do produkcji plastyfikatorów (wysoki stosunek izomerów para- do orto-izopropylofenoli),
  • możliwość syntezy szerokiej gamy komponentów alkilofenolowych, a następnie plastyfikatorów fosforoorganicznych o zróżnicowanych właściwościach,
  • wyeliminowanie dodatkowych operacji rozdzielania i oczyszczania produktów,niskie koszty operacyjne i inwestycyjne,
  • produkty uboczne alkilacji są bezpośrednio utylizowane w etapie izomeryzacji,
    proces kontrolowany automatycznie,
  • technologia przyjazna dla środowiska (brak ścieków, odpadów i minimalna ilość odgazów).

 

Szczegółową informację o technologii można uzyskać kierując zapytanie na adres:

emanuela.pawliczek(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

 

Przedmiot oferty:

Prawa do patentu w części należącej do Łukasiewicz - ICSO "Blachownia".

 

Uprawniony do patentów:

Łukasiewicz – ICSO "Blachownia", PCC „Rokita” S.A.

PL 201320, PL 215637