Opis technologii:

Mieszanina 1,3 i 2,3 – dichloropropanoli otrzymana poprzez chlorowodorowanie gliceryny gazowym chlorowodorem jest produktem pośrednim w procesie wytwarzania epichlorohydryny. Produkt reaktora zostaje przesłany do kolumny odpędowej. Proces polega na odchlorowodorowaniu dichloropropanoli do epichlorohydryny w kolumnie odpędowej. Powstała epichlorohydryna zostaje odpędzona z parą wodną przy obniżonym ciśnieniu. Destylat z tej kolumny to surowa epichlorohydryna zawierająca około 85% głównego składnika. Produkt końcowy zostaje wydzielony poprzez rektyfikację w szeregu następnych kolumn.

 

Zalety technologii w porównaniu z klasyczną technologią wytwarzania EPC z propylenu i chloru:

  • zastosowanie surowca odnawialnego (gliceryna do wytwarzania DPC),
  • utylizacja gazowego chlorowodoru, stanowiącego produkt odpadowy w procesach chlorowania węglowodorów,
  • niskie wskaźniki zużycia surowców,
  • istotne zmniejszenie czynników energetycznych (para wodna, energia),
  • czystość epichlorohydryny 99,5%.

 

Technologia wytwarzania EPC z DPC o podwyższonym stężeniu zapewnia znaczne obniżenie ilości produktów odpadowych w postaci związków chloroorganicznych oraz radykalne zmniejszenie ilości ścieków.

 

Szczegółową informację o technologii można uzyskać kierując zapytanie na adres:

emanuela.pawliczek(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Przedmiot oferty:

Prawa do patentu lub licencja na stosowanie technologii, dokumentacja techniczna (Projekt Bazowy) oraz usługi:

  • Szkolenie personelu licencjobiorcy
  • Pomoc przy wdrożeniu technologii i metod analitycznej kontroli procesu technologicznego

 

 

Uprawniony do patentów:

Łukasiewicz – ICSO "Blachownia", CIECH S.A.

PL 219791, PL 228274