Technologia wytwarzania bisfenolu A (BPA) spełniającego wymagania producentów poliwęglanów metodą bezfosgenową

 

Opis technologii:

ISOBIS to nowoczesna technologia pozwalająca na otrzymanie ultra-czystego bisfenolu A (BPA) charakteryzującego się wyjątkowo wysoką stabilnością termiczną. Potwierdzono w instalacji modelowej, że na skalę przemysłową można otrzymywać produkt odpowiadający spektralnie czystym odczynnikom. Jakość produktu uzyskiwana dzięki technologii ISOBIS, jest bardzo ważna przy przetwarzaniu BPA metodą bezfosgenową do poliwęglanów o dużych ciężarach cząsteczkowych – jest to innowacja w skali światowej.

 

Obecnie poliwęglany konstrukcyjne są wytwarzane metodą fosgenową, ale cechą charakterystyczną tej metody jest obecność w tworzywie resztek nieprzereagowanego BPA (ma działanie mutagenne). Rozszerzenie zakresu ciężarów cząsteczkowych poliwęglanów wytwarzanych metodą bezfosgenową, rozszerzy wachlarz produktów z tych tworzyw i zwiększy bezpieczeństwo konsumentów.

 

ISOBIS to proces technologiczny, który gwarantuje również uzyskanie produktu (BPA) o jakości wymaganej w przypadku syntezy metodą bezfosgenową bezbarwnych poliwęglanów do zastosowań optycznych oraz do żywic epoksydowych stosowanych w elektronice. Charakteryzuje się stabilną barwą nawet w wysokich temperaturach (powyżej 200°C), to znaczy, że nie ciemnieje podczas przetwórstwa do poliwęglanów.

 

ISOBIS to technologia zapewniająca niskie koszty wytwarzania BPA. Rozwiązania techniczne zastosowane we wszystkich węzłach technologicznych zostały zoptymalizowane pod kątem obniżenia kosztów operacyjnych, przez co proces charakteryzuje się konkurencyjnymi wskaźnikami zużycia surowców w przeliczeniu na 1 tonę BPA oraz niskim zużyciem mediów. W procesie nie powstają odpady, dzięki czemu nie stanowi on zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowano rozwiązania techniczne high-tech m.in. frakcjonowaną krystalizację.

 

Szczegółową informację o technologii można uzyskać kierując zapytanie na adres:

 

emanuela.pawliczek(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Przedmiot oferty:

Licencja na stosowanie technologii, dokumentacja techniczna (Projekt Bazowy) oraz usługi:

  • Szkolenie personelu licencjobiorcy na instalacji modelowej
  • Pomoc przy wdrożeniu metod analitycznej kontroli procesu technologicznego
  • Synteza wzorców analitycznych
  • Przygotowanie katalizatora do zastosowanie w procesie ISOBIS
  • Testowanie katalizatorów różnych producentów

 

 

Uprawniony do patentów:

Łukasiewicz – ICSO "Blachownia"

PL 187916, PL 210812, CN 101636371, RU 2451663, UA 103301, PL 217484, CN 201380031512, RU 2014145957, PL 219656, RU 2015110072