Biodegradacja - Badania biodegradacji

Usługa

Metoda

Oznaczenie podatności na biodegradację

OECD 301A/EU C.4-A/PN-EN ISO 7827

Oznaczenie podatności na biodegradację

OECD 301C/EU C.4-F

Oznaczenie podatności na biodegradację

OECD 301F/EU C.4-D/PN-EN ISO 9408

Oznaczenie podatności na biodegradację

OECD 302B/EU C.9/PN-EN ISO 9888

Oznaczenie zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego metodą katalitycznego spalania

ISO 8245:1999