Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zrównoważony Rozwój w Obszarze Kosmetyków i Detergentów

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową poświęconą zrównoważonemu rozwoju w zakresie wytwarzania oraz wykorzystania kosmetyków i detergentów. To świetna okazja do wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zrównoważony Rozwój w Obszarze Kosmetyków i Detergentów

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Zrównoważony Rozwój w Obszarze Kosmetyków i Detergentów. Otwarcie konferencji odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w naszej siedzibie. Umożliwiliśmy również uczestnictwo w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz internetowy.

Wydarzenie skierowane jest głównie do pracowników jednostek naukowych oraz uczelni wyższych.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz promocja zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze kosmetyków i detergentów. Zakres tematyczny wydarzenia skupia się na trzech obszarach:

  • Zrównoważone surowce dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego.
  • Zrównoważone procesy i technologie wytwarzania produktów kosmetycznych
    i detergentów.
  • Zrównoważone wykorzystanie produktów kosmetycznych i detergentów dla ochrony środowiska.

Konferencja stwarza młodym naukowcom możliwość opublikowania uzyskanych wyników  prowadzonych badań, nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna (Część 1): Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.”

Oficjalna strona konferencji