Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" został członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej

Zostaliśmy przyjęci w poczet Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej! 

Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" został członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej

Klaster skupia w sobie firmy z branży narzędziowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych, jak również recyklerów tworzyw, a także inne instytucje okołobiznesowe. To odpowiednie miejsce dla współpracy w obszarach B+R, rozwoju przemysłu 4.0, czy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki członkostwu w BKP DN staliśmy się częścią łańcucha dostaw złożonego z wyspecjalizowanych firm oraz jednostek B+R. Możemy z powodzeniem zaoferować uczestnikom nasze usługi i rozwiązania wspomagające rozwój technologiczny oraz zwiększenie innowacyjności. Współpraca w ramach BKP DN pozwoli nam dotrzeć głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają teraz ułatwiony dostęp do naszej oferty.

Kluczową korzyścią wynikającą z przynależności do Bydgoskiego Klastra Doliny Narzędziowej jest internacjonalizacja. Klaster współpracuje z zagranicznymi partnerami, co umożliwia rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych. Działania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej obejmują wyjazdy na targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne oraz projekty międzynarodowe.

Jakie inne korzyści wynikają z członkostwa w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Dolinie Narzędziowej:

  •          integracja branży – wspomagana wymiana informacji w ramach prestiżowej organizacji,
  •          dofinansowania projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  •          oszczędności wynikające z działania w ramach grup zakupowych,
  •          wspólna realizacja zleceń,
  •          wpływ na kształcenie nowych kadr.