Za nami już tegoroczne Innovatorium Łukasiewicza - najważniejsze forum spotkania nauki i biznesu z udziałem kluczowych managerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, ekspertów w zakresie finanasowania projektów B+R oraz znamienitych gości z zagranicznych ośrodków badawczych.

Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" zaprezentował na tym wydarzeniu nie tylko swoje stoisko, ale też nasi badacze wraz ze swoimi partnerami z przemysłu wzięli udział w Arenie Prezentacji. Drugi dzień wydarzenia poświęcony był integracji między pracownikami poszczególnych instytutów oraz rozdaniu eŁek, specjalnych nagród dla pracowników Łukasiewicza.